Entansif
meyve
bahçeleri

Biz, birkaç ülke topraklarında, Özbekistan dahil, entansif teknoloji üzerinde meyve bahçelerinin temel atılmasında büyük deneyime sahibiz.

Şirketin faaliyet yönlerinden biri; her dönümden özgül meyve verimliliğini artırarak, meyvelerin kaliteli pekiştirilmesi amacında çağdaş damla sulama sisteminin kullanımı ile anahtar teslim şartlarına entansif meyve bahçelerin temel atılması için entansif meyvecilik alanında yenilikçi teknolojilerin uygulanması ve geliştirilmesi sayılır. Şu anda Şirketimiz tarafından tüm Özbekistan üzere 600 hektardan fazla entansif meyve bahçeleri oluşturulmuştur. Daha yaklaşık 400 hektarlık alanı da, projelendirme ve ekipman teslimat aşamasındadır. Bizim tüm bahçelerimiz, başarılı şekilde ürün vermektedir ve kendi sahiplerine sabit bir kar kazandırmaktadır. Bizim şirket, uzun yıllar devamında maksimum performansını sağlama açısından tüm oluşturulduğu bahçelerin proje tasarım denetimini de yapar.

Entansif
Teknoloji

Özel ekipman ve yetiştirme yöntemlerinin kullanımı ile optimal biyolojik ve gıda kalitesi, maksimum olması programlanabilir hasata ulaşabilmek için onların fizyolojik gereksinimlerine uygun bitkileri yetiştirme süreci.

OSC Şirketi ile
işbirliği avantajları

Proje başlatma aşamasında, şirketin tarım uzmanları İşverenin meyve bahçesi planladığı topraklarına geliyorlar. Toprağın çeşidi ve bileşenine bağlı olarak, uzmanlarımız uygun fidanları, meyve nevi ve cinsini tavsiye eder ve terbiye işleri konusunda danışmanlık yapar. Bahçenin projelendirilmesi, yerel koşullar ve İşverenin anahtar teslim konusundaki istekleri kaydıyla yapılır. Fidanların dikimi, damla sulama sisteminin, ahşap direk sistemi ve koruyucu filelerin montajını yapar. 1-2 yıl devamında şirket uzmanları bahçe ve mevsim çalışmaların (gübreleme, kimyasal işleme, püskürtme, budama vesaire) durumunu takip eder. Uzmanlarımız, bahçe oluşumu döneminde İşveren personeline eğitim verir. Sonuç olarak, İşveren sabit olarak ürün veren bahçeyi elde eder.

Meyve
ağaçlarının fidanları

OSC Şirketi, çeşitli cins belgelendirilmiş bodur ve yarı bodur meyve fidanlarını yetiştirmektedir. Gelişmiş kök sistemleri yıllık fidanlar, önceden hazırlanan bahçeye yeniden dikilir. Fidanların kalitesi sayesinde onlar çok hızlı alışır. Alışma yüzdesi %90’a kadardır. İkinci yılından itibaren fidanlar meyve vermeye başlıyor. Fidanların cinsine, onların zamanında bakımı, dikim şeması, iklim koşulları ve deniz hizasından yüksekliğine bağlı olarak, 3. yılında 1 hektar başına 50 tona kadar, 4-5 yıllarda ise 100 tona kadar hasat verimini oluşturabilir. Meyveciliğin çağdaş entansif teknolojileri sayesinde çiftçilerin doğrudan doğru kimyasallar ve gübrelere masrafları indirme imkanı, otomatik damla sulama sistemi ie su tüketimini azaltma imkanı oluşmuştur. OSC Şirket tarafından tedarik edilecek fidanların nevi, Satıcının tarım uzmanı ile Alıcının tercihi arasındaki koordineli çalışma ile belirlenir. M9 Bodur anaçlar daha çok verim sağlar, ancak onlar için ek direk ve dolu önleme, %30 gölge sağlayan fileler istenir. Bunun için bodur anaçlar haricinde daha basit orta küvvette gelişen MM106 yarı bodur anaçları da tedarik ediyoruz.

Damla
sulama sistemi

Bodur ve yarı bodur anaçların (meyve bahçelerinin) sulaması için damla sulama sistemi kullanılır, bu sistem su debisini asgariye indirmeye izin verir ve anaçların (ağaçların) büyümesi ve gelişmesi için aynı dozda gübre ile sağlar. Damla sulama sistemi kurulan elma bahçelerinde, merkez kumandasındaki tek düğme ile sulama sağlanır. Böylece, bir kişi yüz hektarlık bahçenin sulamasını kontrol edebilir. Damla sulama sistemi yardımı ile asgari su debisi ile optimal limitlerde toprağın nemliği tutulabilir, bu ise büyümenin tüm devri devamında sulama sonrasından doğrudan doğruya veya zamanında kesilmeyeceği köklerin entansif nefes almasını sağlar. Toprak oksijeni, kök sistemin aktif çalışmasına imkan verir. Kök sistemi başka tür sulama yönteminden daha iyi gelişir. Köklerin esas bir kısmı, damlalıkları bölgesinde yoğunlaşır, kök sistemi, aktif kök kılların bolluğu ile daha çok saçaklı kök olmaya başlıyor. Su ve besleyici maddelerin tüketim yoğunluğu artar.

Ahşap direk
konstrüksiyonları

Fidanların desteği ve koruyucu filenin montajı için ahşap dikmeler gerekir. Ahsap şekli, maksimum denge verir ve kullanımda kolaydır, ayrıca çok az yer kaplar, hızlı kurulur ve daha uzun ömürlüdür, betonarme direklere nazaran daha aşınmaya mukavemetlidir. OSC şirketi tarafından tedarik edilen ahşap direk konstrüksiyonları, «Tanalith- E» özel bir bileşen ile sanayii otoklavlarında yüksek sıcaklıkta ve kimyasal işlemenin birkaç süreçlerinden geçen ahşap kazıklardır. Bu emprenye sayesinde onlar bükülemez, kırılamaz, çürüyemez, nem çekmez ve 50 yıldan fazla hizmet eder.

Koruma
filesi

Koruma filesi, tüm meyve bahçe alanı üzerinden çekilir ve aşağıda yazılı amaçlar için kullanılır: • şiddetli güneş ışıkları ve radyasyondan koruma • dolu, kuş ve şiddetli rüzgardan koruma • gereken rutubet dengesini koruma • meyvelerin düzenli renk alması OSC şirketinden tedarik edilecek koruma filesi, uzun ömürlülüğü ve dayanıklılığı sağlayan özel bir donatım ile kompozit malzemelerden (yüksek kaliteli bant polietileni HDPE) oluşup, Avrupada imal edilir. Filelerin kullanım ömrü, 10 yıl ve üzerinde.

OSC ilerleme

0k

olgun meyve ton

0k

hektar servis edilir

0

teknoloji dahil

0k

taze sebze ton