Sanayi Tip
Soğutucu
Ekipmanları

Şirket Hakkında

OSC Şirketi; çok fonksiyonel şirket olup, her türlü karmaşıklık derecesinde soğutucu ve dondurucu depoların anahtar teslim şartlarında teslimat projelerini yapmaktadır, ayrıca soğutucu ve dondurucu depolar, meyve, sebze, gıda ürünleri, eczacılık ürünlerinın uzun süre muhafazası için yeni teknolojik endüstriyel tip soğutma ünitelerinın teslimatını yapıyor. Şirketin projeleri, ürünün depolanması veya dondurulması gereken koşulların sağlanılması talep edilen sanayinin çeşitli alanlarında kullanılıyor. OSC Şirketinin faaliyeti; meyve, sebze, et, süt ürünleri, diğer gıda ürünleri ve eczacılık ürünlerinın depolanması ve dondurulması için müşterilere yüksek kaliteli endüstriyel soğutma ekipmanları sağlamayı amaçlamaktadır.

Soğuk
Oda

Meyve ve sebzeler, hasatlarından kısa bir süre sonra niteliklerini yitirerek bozulurlar. Bu bozulmayı önlemek ve kalitelerini korumak için meyve ve sebzeler kendilerine özgü koşullarda soğuk muhafaza depolarında belli bir süre korunabilmektedirler.Soğuk muhafaza depoları, orta sıcaklıkta (0Сden ta +5С’a kadar) ürünlerin depolanması ve soğutulması için hedeflenmiştir. Bu tip şartlandırılmış odalarda, gıda pazarlarında, gıda üretim tesislerinde, gıda ürünlerinin (taze meyveler, sebzeler, süt ürünleri, şarap, müstahzar, kürkten işlenmiş mamüllerin) depolanmasında idame sıcaklığı, saklama sıcaklığı seviyesinde tutma amacında kullanılır.

Dondurucu
Odalar

Donmuş depolar, dondurulan ürünlerin (et, tavuk, balık, süt ürünleri, sebzeler, meyveler ve diğerleri),sıcaklıklığını muhafaza etmek amacı ile kurulan depolardır. Donmuş depo sıcaklıkları genellikle -18 C ila -25 C arasında olmaktadır. Donmuş depolarda 150-170-200 mm’lik ısı yalıtımlı paneller kullanılmaktadır.

Atmosfer Kontrollü
soğuk Odalar

Meyvelerin uzun süre korunması için soğutma sistemi haricinde, meyvenin kalitesini, sertliği, rengi, tazeliği, asitlik derecesini önemli derecede pekiştirme, ayrıca uzun süre depolanmasında su kaybını indirmeye izin veren özel bir ekipman kullanılır. Meyvelerin her bir tipi için kontrollü atmosferin gereken içeriğini oluşturmak gerekir. Ayarlanabilir gaz ortamı (AGO) veya Atmosfer Kontrollü ortam; ikame sıcaklığında karbonsioksit gazı ve oksijenin belirli konsantresinde meyvelerin depolanmasıdır. Üstelik gaz rejimi böyle bir şekilde seçilir ki, meyvelerin durumu ile ortam sıcaklığı arasında doğru oran ve gerçek solunum gaz değişimi korunur. Kapalı bir mekana yerleştirilmiş meyveler, normal solunum değişimi sayesinde atmosferde oksijen ve karbondioksit gazının kısmi basıncını değiştirebilir. Meyvelerin depolanmasında atmosferde oksijen miktarı azalır ve ona göre kısmi basıncı iner. Bu yüzden meyvelerin nefes alması yavaşlanır ve sonucunda onların depolama süresi artar.

Şok
odası

Şok odaları ağırlıklı olarak et, tavuk balık, sakatat gibi ürünleri şoklamak amacı ile kurulmuş odalardır. Şoklanmanın hedefi gıdanın çekirdek sıcaklığının dış sıcaklık ile beraber aynı anda soğutulmasına yöneliktir. Bu sayede ürünün hücre yapısı korunmaktadır ve donmuş halde uzun süre saklanabilmektedir.. Şok odaları tasarlarken gıdanın cinsi, şekli, paketlenmesi, kasalardaki konumu, ısıl yükü gibi değerlerin yanı sıra ürün etrafındaki hava sirkülasyonunun çok iyi yönetilmesi gerekir.  Şok odalarının sıcaklık rejimi -25 ila -35 derece arasındadır. Şok odalarında ağırlıklı olarak 200 mm kalınlıklığında ısı yalıtımlı paneller kullanılmaktadır.

Çift rejimli
Odalar

Bu odalarda hem taze ürün, hemde donmuş ürün muhafaza işlemi gerçekleştirilebilinir. Bu odalar için cihazlar özel üretilmektedir, ve bu sayede oda istenildiği taktirde 0/+4 C, istenildiği taktirde -18/-25 C sıcaklıklarında çalıştırılabilinmektedir.

Sebze Depoları

Modern sebze saklama depoları, toplanan hasadın maksimum korunmuş halde sağlamak ve buna minimum zaman ile güce elverişli yatırım yapmak niyetinde olanlar için optimal bir çözümdür. Şirketimiz tarafından kurulan sebze saklama depoları, ürün saklamada sıcaklık ve nemlik ayarlanabilmektedir. Ayrıca, mevsime ve hava durumuna göre sistemin ısınması veya soğutması düşünülmüştür. Bunların hepsi, uzun süreye sebzelerin kalitesini korumaya mükemmel koşulları sağlar ve ürünün satışından maksimum kar kazanılmasına imkan verir.

Soğuk Üretim
Tesisleri

Gelişmiş ülkeler ekonomilerinin ilerlemesi amacı ile sürekli ‘’ innovation’’ ilkesini benimsemişler, yeni teknolojilerle ürün kalitesinin yükseltilmesini, üretim, ambalaj, muhafaza ve dağıtım tekniklerinin daha da etkinleştirilmesini ve böylece rekabet güçlerinin artırılmasını temel amaç edinmişlerdir. Yeni ürünlerin ve yeni teknolojilerin yaratılması günümüzde artık uzun zaman almamaktadır. Hızlı teknolojik gelişmelerden ve dünyada ki küreselleşme hareketlerinden gıda sanayinin gerek yapısı ve gerekse üretim sistemi önemli ölçüde etkilenmektedir. Gıda sanayinin gelişmesine şekil verecek en önemli etkenler; sürekli değişen tüketici eğilimi, sıkı rekabet koşulları ve teknolojik gelişmelerdir. Gıda ürünlerinde kalite açısından en yüksek düzey, üretilmelerinden hemen sonradır. Bizim firmamız bu konuda sizler için doğru projeler hazırlayıp uygulaması ile sizler için iyi bir partner olacaktır.

Muz Sarartma ve
Olgunlaştırma Odaları

Öncelikle sarartma ve olgunlaştırmayı tanımlarsak;  Sarartma, meyvenin sadece dış kabuk renginin iyileştirilmesi; Olgunlaştırma ise meyvenin istenilen tada, renge, kaliteye getirilmesi işlemidir. Sarartma ve olgunlaştırma işlemi, ısı ve gaz yalıtımı yapılmış, havalandırma sistemleri bulunan, sıcaklık ve nem ayarı yapılabilen özel tasarlanmış odalarda yapılır. Başarılı bir sarartma ve olgunlaştırma işlemi için gerekli koşullar şunlardır: Sıcaklık (Sarartma için: 20- 28 °C, Olgunlaştırma için 14 -20°C) Bağıl nem (% 85 -95) Etilen gazı (Sarartma için: 3-10ppm, Olgunlaştırma için 100-1000ppm) Hava hareketi(Oda hacmini 1 saatte 25 -30 kez dolaşacak şekilde) Zaman (Sarartma ve Olgunlaştırma süresi 48 -96 sa) Odalarda etilen uygulaması yapıldıktan sonra 24 saat süreyle oda kapısı kapalı tutulur. Bu süre sonunda oda havalandırılmalıdır. Havalandırma yapılmaz ise ürünlerin solunumu sonucunda ortaya çıkan CO2 ortamda artar ve bu da olgunlaştırma etkisini baskılayarak homojen bir olgunlaştırma olmasını engeller. Bu sebeple ortamda CO2 konsantrasyonunun %1’in üzerine çıkması engellenmelidir. Muz Sarartma Odasında Yapılan Uygulamalar    Yüksek hava sirkülasyonu ve homojen ürün sıcaklığı sağlayan ekipmanlar Hassas sıcaklık ve nem kontrolü sağlayan ekipmanlar Hava sızdırmaz otomatik seksiyonel kapılar Etilen enjeksiyon sistemi

Isı Yalıtımlı
Paneller

Isı bir enerji türüdür ve yüksek sıcaklıklı ortamlardan düşük sıcaklıklı ortama transfer olur. Akışın kolay sağlanacağı, direncin en az olduğu yol boyunca ısı akışı en fazla olur. Günümüzde yapılar ve endüstriyel uygulamalara yönelik yüksek performanslı ısı yalıtım malzemeleri ve sistemlerinin gelişimi için büyük çaba sarf edilmektedir. Gelişmiş ülkeler araştırmalarını enerjinin verimli kullanımı ve ısı yalıtımı konularında yoğunlaştırmışlardır. Soğuk depo, dondurulmuş ürün depolarında Isı yalıtımı için Kingspan (İrlanda) şirketinin QuadCore yeni nesil hibridini kullanıyoruz ki, bu şirket söz konusu know-how usulünü sandviç panellerin imalatında kullanır ve uzun yıllar boyunca garanti desteği verir. Dolayısıyla, yerel üreticilerden farklı olarak bu şirketin sandviç panellerini kullanmanızı öneride bulunuyoruz.

QuadCore
dolgu malzemesi

QuadCore, sadece çevre koruma alanında değil, ticari sahada da kendinden önce olanlardan üstün gelip, yüksek verimli binalar yolunda esas işaret taşı sayılır. Bilimsel ilerleme, bu alanda en iyi ısı nitelikleri, mükemmel yangın güvenliği, yüksek çevre dostu olmakla bizim yalıtım panellerimiz için tamamen yeni esas malzemenin meydana gelmesine neden oldu. QuadCore yeni Teknolojisi, ısı yalıtım özelliklerin korunması ile panellerin kalınlığını %20 daha fazlaya azaltmasına müsaade eder, bu ise yapının ağırlığın azaltılmasına ve panellerin taşımasında masrafların azalmasına neden olmaktadır. Tarafımızdan tedarik edilmekte olan tüm ısı yalıtım panelleri, yangın güvenliğinin en kati standartlarını karşılamaktadır. Panel imalatında kullanılan QuadCore dolgu malzemesi, yanıcı değil, kolay tutuşabilir değil, duman performansı yüksektir.

Soğuk depo
raf sistemleri

Soğuk hava depolarında raf sistemi kullanım amacı depo alanını verimli bir şekilde kullanımını sağlamaktır. Soğuk hava depolarında maksimum verimlilik ve hacim kullanımı büyük önem teşkil etmektedir. Bu nedenle soğuk depolarda raf kullanımı önem kazandı ve ürünleri daha düzgün ve işletim mantığına daha uygun kullanım imkanı sağladı zaman içerisinde ürün çeşitliliği kapasite kayıplarının önüne geçmek için farklı raf sistemleri geliştirildi. Hacim kaybı nedeni ile back to back raflar dan drive-in raflarına geçildi, Fakat drive-in raflar ında ise güvenlik zaafları nedeni ile yeni bir sistem olan mekik raf sistemi kullanıma geldi. Mekik raf sisteminde soğuk hava deposundaki depolama hacimin tamamı kullanılarak max. ürün depolama imkanı sağlamaktadır. Ayrıca sistem iş kazalarınında önüne geçmiştir. Ürünler raflarda mekik cihazı ile taşınmakta olup otomatik olarak taşıma yapmaktadır. Uzaktan kumanda kontrol ünitesi tarafından operatör yönlendirmesi ile ürünlerin raflara yüklenmesi veya boşaltılmasını sağlamaktadır. Sistem FİFO ve LiFO olarak depo alanına göre dizayn edilir ve aynı şekilde işletme mantığına göre montajı sağlanır. Mekik sistemi klasik back to back raf sistemine göre depo içerisinde iki kat daha fazla ürün stoklama imkanı sunmaktadır.

IQF Tünel

Modüllü IQF Tünel; IQF (IQF- Individually Quick Frozen – Bireysel Hızlı dondurma) teknolojsi üzere büyük ebatta ürünlerin hızlı dondurulmasına hedeflenmiş dondurucu tünellerdir. Tüm konstrüksiyon, paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Tünel, iki seviyeli dondurucu sistemden oluşan iki konveyöre sahiptir. Ürün, yükleme konveyörü yardımı ile içeriye ilk banda girer. Bu aşamda soğuk hava tüm ürünler üzerinden geçer, en kısa bir zamanda onların yüzeyini hızlı bir şekilde dondurur. Sonra, dondurulacak ürünler ikinci konveyöre geçer ve oerada tam dondurma işlemi yapılır ve sonra sistemden boşaltılır. Genelde böyle tünellerde doğranmış sebzeler, meyveler, tam meyveler, yeşillik, taze bezelye ve mısır dondurulur. Yine, bu tünellerde et, deniz ürünleri, sakatatlar, hamur ürünleri dondurulabilir. IQF tünellerinde donmuş ürünler, doğal bir görünüme, iyi korunmuş bir şekle ve renge sahiptir, ve tadı, besin değeri ve görünümüne ödün vermeden çok daha uzun süre saklanabilir.

OSC ilerleme

0k

olgun meyve ton

0k

hektar servis edilir

0

teknoloji dahil

0k

taze sebze ton